fbpx

แผลเป็นหลังการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น

แผลเป็นเปลือกตา
ปัญหาที่พบได้บ่อยหลังการทำผ่าตัดตา 2 ชั้น คือ แผลเป็นที่ไม่สวยงาม โดยอาจจะพบลักษณะแผลเป็นนูน, แผลเป็นกว้าง หรือแผลเป็นที่ลึกลงไปเป็นร่อง

สาเหตุของการเกิดแผลเป็นที่ไม่สวยงาม เกิดจาก

1. การเย็บยึดชั้นตา
การทำตา 2 ชั้น ไม่ว่าจะโดยวิธีเย็บเป็นจุดๆ แผลกรีดสั้น หรือแผลกรีดยาว จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติของการเกิดชั้นตา โดยการเย็บชั้นหนังแท้(dermis)เข้ากับกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตา(levator palpebrae superioris) ซึ่งมีผลให้แผลเป็นเกิดเป็นร่องลึกลงไป อีกทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตาจะมีการเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลาส่งผลให้เกิดแผลเป็นนูนและอาจทำให้ไหมเย็บมีการเคลื่อนหลุด จนเกิดเป็นแผลที่กว้างออกได้

2. การเย็บปิดแผล
การเย็บปิดแผลแค่ชั้นผิวหนัง ไม่ได้เย็บรวมกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างใต้(obicularis oculi) มักจะทำให้เกิดแผลเป็นที่เป็นร่องลึก

เทคนิคในการผ่าตัดที่จะช่วยลดการเกิดแผลเป็นที่ไม่สวยงาม แบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ

  1. การเย็บยึดชั้นตา
    การเย็บยึดชั้นตาโดยเย็บโครงสร้าง 3 อย่างเข้าด้วยกันคือ กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ชั้นหนังแท้(obicuaris oculi)  กล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตา(levator palpebrae superioris) และกระดูกอ่อนเปลือกตา(tarsal plate) จะช่วยลดปัญหาแผลเป็นที่เป็นร่องลึก  ลดแรงตึงของแผล และไม่ทำให้แผลเคลื่อนไปมาจนเกิดแผลเป็นกว้าง

2. การเย็บปิดแผลด้านนอก
เย็บปิดแผลโดยเย็บรวมชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างใต้(obicularis oculi)เข้าด้วยกัน จะลดการเกิดแผลเป็นที่เป็นร่องลึกลงได้

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในการเย็บยึดชั้นตาแบบนี้คือ มีเลือดออกจากการเย็บ เนื่องจากกระดูกอ่อนเปลือกตา(tarsal plate)จะมีเลือดไปเลี้ยงมาก จึงควรทำโดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
การหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นที่ไม่สวยงามจากการทำตา 2 ชั้น ไม่ใช่แค่การเย็บแผลสวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยเทคนิคในการยึดชั้นตาประกอบกันด้วย

 

ดังนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเป็น มีอยู่ 3 ประเด็น คือการเย็บติดกับกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตาในทันที โดยไม่มีการเย็บร่วมกับบริเวณอื่น ทำให้มีร่องลึกมากเกินไป ถัดมาคือการเย็บปิดแผล มักจะมีการเย็บปิดแค่แผล แต่ไม่เย็บกล้ามเนื้อที่มีอยู่มาชนกัน ทำให้เกิดเป็นรอยบุ๋ม รวมถึงการผูกยึดแผลเป็นมาเกินไป ก็ทำให้เกิดการดึงรั้งของแผลได้จนเกิดเป็นร่องลึกมากขึ้นได้

อาการที่พบได้ชัดเจน คือ ชั้นตาดูไม่เป็นธรรมชาติ มีร่องลึกมากเกินไป หากทิ้งไว้เป็นระยะเวลาจะทำให้แผลกว้างออกได้ จึงต้องมีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยการเย็บยึดชั้นตาให้ครบทั้ง 3 โครงสร้างดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากการเย็บเพียงแค่ 2 ส่วน ตามที่ทำหกันปกติทั่วไป จะมีความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นสูงขึ้น

สนใจสอบถามขอคำปรึกษา

8 + 4 =

Facebook
YouTube
Share This